Dagelan Jowo

ini cerita ngocol banget. tapi sori nih soalnya dalam bahasa jawa, buat yang gabisa bahasa jawa ya sorry kalo gak ngerti. ini cerita tntang seorang pelamar kerja, langsung aja deh: (P)=pelamar, (M)=manajer

M: kowe nduwe omah po ora?
P: dereng pak
M: wah ra ketampa koe neng kene
P: lha kok ngaten?
M: ngko kowe mesthi ngajukne utang nang prusahaan
P: ah mboten kok. Tiyang sepuh kulo niku sampun sugih
M: yo malah ra ktompo!
P: loh kok ngaten pak?
M: mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang nongkrong ae.

M: wes, saiki, koe ndue mtor po ora?
P: mboten pak
M: ora ketompo
P: lah kok mboten ketompo?
M: mengko koe mesthi njaluk bantuan kredit
P: sakjanipun gadhah, ning tasih ten kampung, mbenjing kulo beto
M: woh malah ra ketompo!
P: lha pripun?
M: parkirane wes ra cukup je le

M: kowe sneng guyon ra?
P: mboten pak. Kulo serius nek nyambut gawe.
M: ra ketompo…
P: wah kok ngoten?
M: ngko konco2mu lan anak buahmu podo stres
P: sakjane nggih skedhik2 sneng guyon pak
M: malah ra ketompo..
P: lha kok?
M: engko koe mung ndagel wae neng kantor, ra kerjo

M: anakmu akeh po sithik?
P: kathah pak
M: kowe ora ketompo
P: lha sebabipun?
M: nyambut gawemu ora konsen, mung mkir gawe uanaaaaaak terus
P: lha wong namung anak adopsi kok
M: tmbah ra ktompo
P: lho, lha kok?
M: gawe anak wae aras2en, opo meneh nyambut gawe

M: kowe ngrti gaweanmu rung?
P: dereng
M: ora ketompo
P: sebabipun?
M: arep nyambut gawe og ra ngrti gaweane?
P: oo nek damelan niku mpun ngertos pak
M: tambah ra ketompo
P: lah kok?
M: koe rak mung arep keminter to?

M: Kowe biso maen internet ra?
P: mboten
M: kowe ra ketompo
P: kok ngoten?
M: kantor iki ra btuh wong gaptek
P: nek sakniki mpun les dados mpun saged
M: tambah ra ktompo!
P: lha pripun to?
M: msthi koe ra bkal nyambut gawe, facebook-an, twitter-an, chatting, ngentek2ke pulsa wae!

M: kowe waras po ora?
P: lha kulo 100% waras pak!
M: ra ketompo…
P: kenging nopo?
M: mengko kne msthi ra krasan kerja neng kene. Mikire abot
P: wo niku rumiyin pak, sakmeniko sampun rodo edan.
M: malah tmbah ra ktompo
P: pripun to niki?
M: mengko aku duwe saingan…

Advertisements

About hamcena

I'm a melancholic-romantic rocker.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s